>"Does it solve the problem?"

>This message will be repeated in english.

Ibland får jag buggar i produktion som tar tid att fixa. Då försöker jag hitta en omväg som gör att produktionen kan fortsätta.
Omvägen får vara i stort sett hur konstig som helst – bara produktionen fortsätter och data hålls konsistent.

Min fråga till användaren/kunden blir då alltid “Löser det problemet?”
Första gången det händer måste jag förklara med ett “Kan produktionen fortsätta?”

Säg att listningen av produkter kraschar. Jag kan printa ut en lista från databasen där ProductID syns och kan lära kunden manipulera URLen till att visa rätt produkt.
“Om jag ger dig en lista där du ser produkterna i bokstavsordning och har en kolumn med en siffra; så kan du mata in den siffran sist i URLen. Det är jobbigt men Löser det problemet? Kan produktionen fortsätta?”

När produktionen kan fortsätta kan jag och kunden koncentrera oss på rätt lösning.

Sometimes, in production, I get bugs that take some time to fix. My first mission is to find a work around to get the production up and running again.
The workaround can be almost anything – as long as production keeps going and data is kept consistent.

My first question to the user/customer is “Does it solve the problem?”
The first time this happens I have to explain with a following “Can the production continue?”

An example: The listing of products crashes. A work around can be to print a list of products and primary keys and to learn the user how to manipulate a URL.
“If I give you a list with the products. Can you then enter the number in this column in the URL at this place? It is tedious, I know, but does it solve the problem? Is production able to continue?”

When the production is up and running we then have a possibility to make the right solution.

Leave a Reply