>Cut features – not customer values

>This message will be repeated in english

Ibland händer det att ett projekt går över tiden eller blir fördyrat av annan orsak. Då måste man göra något.
(Efter man har skurit bort dokumentationen och ner på testningen) letar man efter funktionalitet att ta bort; men vilken?

Jag vill dela med mig av tanken “Ta bort funktionalitet men inte värde.”

Exempel: Kunden vill kunna välja på flera roller för varje användare som kan logga in. Värdet behålls om man kan be kunden logga in som olika användare istället (username_adm, username_op, username_reader).

Detta är inte alltid tillämpbart eftersom vi försöker ta bort funktionalitet som inte tillför något värde. Men tanken finns där.

Sometimes a project goes over budget. Then you have to do something.
(After cutting away documentation and down on testing) one looks for functionality to remove; but which?

I want to share the thought “Remove functionality but not value.”

Example: The customer wants to be able to log in with one user but then to choose from several roles. Functionality is cut but value is kept if the customer is persuaded to logging in with several users (username_adm, username_operations, username_reader).

This is not alwasy doable since we have gotten quite good at removing functionality that is not needed. But the though is still there.

Leave a Reply