Automatgenererad kod med Roslyn

The presentation I held at the p2p-k1darch conference

Ola Fjelddahl Göteborgskontoret
https://selfelected.com https://github.com/LosManos/

10. Me, myself and I

11. Me, myself and I

Idag skall vi prata om automatgenererad kod i allmänhet
och Roslyn code generator i synnerhet

20. T4

Kör när filer ändras. Minns inte hur man kopplar det.
Också Framework.
https://learn.microsoft.com/en-gb/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2015/modeling/code-generation-and-t4-text-templates

30. Roslyn

Analyzer och Code generator

Vid “kompilering”

Känner endast till syntaxen.
Plus något sorts kompilierings-context

Skapa kod via sträng eller kod/syntaxträd.

Lägger endast till kod

Borde inte kunna användas för AOP

Gamla sättet

Vid kompilering, får allt. Du söker ut det intressanta.

Inkrementellt

Nya inkrementella sättet, får anrop vid kompilering.

40. Var man startar

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/roslyn-sdk/source-generators-overview
Den skapar dock enligt gamla sättet.

Gå vidare till Andrew Lock
https://andrewlock.net/creating-a-source-generator-part-1-creating-an-incremental-source-generator/

Skapa kod med kod
https://carlos.mendible.com/2017/03/02/create-a-class-with-net-core-and-roslyn/
https://roslynquoter.azurewebsites.net

Min kod
https://github.com/LosManos/FactoryMethodCodeGenerato

100. Frågor på detta?

Och nu…
Kod!

Leave a Reply