>The wikified project

>This message will be repeated in english.

<floskelvarning/>

Jag jobbade för några år sedan på ett företag där ledningen hade läst en bok och nu skulle “platta till organisationen”. Det startades ett förändringsarbete och efter ett knappt år var vi nere i 2,5 lager istället för de 3 vi hade tidigare.

Vi var tydligen platta nog.

Men… koncernchefen var inte koncernchef för att han var full av dåliga idéer. Han kanske såg mer då än jag. Något jag förstår först nu. Som ingen av oss förstod då.

Gör en wiki-analogi där allting ligger på samma nivå men man länkar fram och tillbaka beroende på behov.
Jag har hittat en artikel som lättfattligt beskriver detta. Artikeln har dessutom den fördelen att den har bra rubriker och lättläst text så den är lätt att skumma.

Om du tänker mer i “projekt” än “organization” byt ut orden.

http://www.eu.socialtext.net/wikinomics/index.cgi?the_wikified_organization

<buzz word warning>

I worked some years ago at a company where the management had read a book. So we were to “flatten the organisation”. The wagon was set rolling and after less than a year we were down to 2,5 layers instead of the 3 we had earlier.

We were obviously flat enough.

But… the top dog was probably not top dog because he was full of stupid ideas. He probably saw more than I. Something I understand now. Something none of us understood then.

Make a wiki analogy where everything is on the same level but the links back and forth create the patterns.
I have found an article about this. Besides begin easy to read it has good headlines so it is skimmable.

If you think more of “project” than “organization” just exchange the words.

http://www.eu.socialtext.net/wikinomics/index.cgi?the_wikified_organization

Leave a Reply