>Agile

>This message will be repeated in english.

Jag har hittat en artikel om Agile projekt som är kort nog att hinna läsa och oteknisk nog att förstå även om man inte är utvecklare.
Den passar alltså att ge till folk som inte förstår teknik men ändå inte gillar agile.

I have found an article about Agile projects that is short enough to be readable and lacks tech talk to allow non-developers to understand it.
Alas it is fit to be sent to people who don’t understand technique but is still against or reluctant to agile.

http://www.ddj.com/architect/202401107?cid=RSSfeed_DDJ_All

Leave a Reply