>Do not use the web solution of VSNet2005

>This message will be repeated in english.

När VSNet2005 kom skrevs det mycket om att man kunde kompilera applikationerna innan man skickar dem till webservern. Jag förstod ingenting, kompilera applikationerna hade jag gjort sedan Aspnet1.0.

När jag installerade VSNet2005 och kickade igång mitt första Aspnet-projekt förstod jag efter ett tag vad som menades. Med VSNet2005 kom en ny projektmodell utan projektfil. D.v.s. det var svårt att skilja det som låg i projektkatalogen av administrativa skäl från de som skulle till produktion. Detta för att man skulle kunna skicka källkod till servern.
De ansvariga för det tänkte säkert på något men jag vill inte veta vad.

Lösningen var att ladda ner en addon som numera ingår genom SP1 för VSNet – “ASP.NET Web Application” och få VSNet2003s projekttyp. Den som uppför sig som projekttyper skall.

When VSNet2005 was fresh one could find lots of text about the possibility to compile the project before sending it to the web server. I didn’t understand. I had compiled my applications before deploying them since Aspnet1.0.

When I got the chance to install VSNet2005 and try my first Aspnet-project I understood the meaning of it all. With VSNet2005 there was a new project model without project file. This makes it hard to separate the files that are in the project for administrative reasons from the ones that should go into production.
Somewhere someone had decided it was a good thing to send source code to the web server. They were probably thinking of something but I sure do not want to know what.

The solution was to download an addon from Microsoft. This addon is part of the SP1 for VSNet2005 so just use the “ASP.NET Web Application” to get earlier, better, project type. It behaves like it should.

Leave a Reply