Nettiers

>This message will be repeated in english.

Jag har jobbat med Codesmith i två projekt och Nettiers i ett av dem.  Jag kan rekommendera.

Jag har inte jobbat med konkurrenter och kan inte jämföra.  Någon?

Det har varit kritiskt att det är gratis i bägge fallen så sista Nettiers/Codesmith-kombinationen som är gratis är http://nettiers.googlecode.com/files/netTiers-2.2.0.zip och http://www.codesmithtools.com/freeware.aspx.

Det finns för- och nackdelar med automatgenererad kod.
Codesmith är closed source medan Nettiers-mallarna är GPL.  Märk: resultatet av Nettiers-mallarna är inte GPLade utan dina.

I have worked with Codesmith in two projects and with Nettiers in one of them.  Recommended.

I have not tried any competitors and cannot compare.  Anyone?

In both projects it was crucial the price was zero so instead of you looking around just go to the last zero-price combination.  http://nettiers.googlecode.com/files/netTiers-2.2.0.zip and http://www.codesmithtools.com/freeware.aspx.

There are pros and cons with automatically generated code.
Codesmith is closed source while Nettiers templates are GPL.  Note: the result of Nettiers is not GPLd but yours.

One Response to “Nettiers”

Leave a Reply