>To the point of no surprise

>This message will be repeated in english.

Hur länge skall man speca, planera, undersöka?
Ett enkelt svar är: “Tills man inte råkar ut för överraskningar.”
Eller: “Tills de positiva överraskningarna är lika många som de negativa.”
Eller: “Av de oväntade sakerna som dyker upp finns ingen jag kan förutspå.”

How long should one plan, do specification or experiment?
One simple answer is: “Until you don’t get any more surprises.”
Another is: “Until the positive suprises are as many as the negative.”
Or: “Among all surprises that will surface there is none I can predict.”

One Response to “>To the point of no surprise”

  1. Johan says:

    >Fast den sista “Av de oväntade sakerna som dyker upp finns ingen jag kan förutspå.” är inget svar på frågan “Hur länge skall man speca, planera, undersöka?”
    Sen kan ju svaret vara typ, “inte alls”, “nej kör bara för fan”, “varför? – det här är ju omöjligt, det ser jag direkt.” eller “Tills jag säger stop!”

Leave a Reply