>Different countries separate roles differently

>This message will be repeated in english.

Vi verkar inte separera roller på samma sätt i Sverige som i USA.

Jag anser programmering hänga tätt ihop med design som hänger tätt ihop med arkitektur.
Samma människa gör ofta alla saker, bara med olika hattar på. Ibland har man samma hatt i hela projektet och ibland byter man varje minut.

Se på Microsofts licenser där VSNet för arkitekter inte innehåller funktionalitet för att testa. Och utvecklaren har inga kraftfulla databasverktyg.
Lösningen är att köpa deras alltihopa-licens men den är gördyr.

Bortser vi från pengarna kan det ändå vara ett problem. Om Microsoft tror att olika människor är fasta i sina olika roller smittar det av sig på produkterna. Och då kommer det vara svårare att hantera projekt på “vårt” sätt med deras produkter.

It seems like we do not separate roles the same way in Sweden and USA.

I say programming is tightly connected with design is tightly connected with architecture.
The same person often does all things, just wearing different hats. Sometimes the hat is worn throughout the whole project and sometimes changed every minute.

Look att Microsoft’s licenses for VSNet where architects do not have testing functionality. And the developers do not have any powerful database tools. The solution is to buy their all-in-one-box licens but it is Expensive.

Money aside it can still be a problem. If Microsoft believes different people are stuck in different roles it will colour the products too. And then it will be more difficult to use Microsofts products to handle projects “our” way.

Leave a Reply