Posts Tagged ‘talk’

My talk about how to make code review

February 26th, 2023

The other year I held a talk about how to make code reviews that are of value.
As zip.

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring!

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring!
SUGGESTION: Split line.

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring
SUGGESTION: Isn’t it an Article?, not a Device.
CHECK: Have you investigated all uses of the enum?

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring!
SUGGESTION: Split line.
CHECK: Do you use the enum the correct way? Are all cases considered?
EXPLAIN: How do this work?

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring!
SUGGESTION: Split line.
CHECK: Do you use the enum the correct way? Are all cases considered?
EXPLAIN: How do this work?
FIX: Check for null.

ola fjelddahl
göteborgskontoret

Förvänta dig inte att din Pull request går igenom

PRAISE: Nice refactoring!
SUGGESTION: Split line.
CHECK: Do you use the enum the correct way? Are all cases considered?
EXPLAIN: How do this work?
FIX: Check for null.
QUESTION: Is this a HasA or a IsA

ola fjelddahl
göteborgskontoret

A talk about pros and cons with O/RM

February 25th, 2023

These are my pages from my talk about pros and cons with “fat” O/RM today.
As zip.

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

https://selfelected.com/
https://ideas.selfelected.com/
https://github.com/LosManos

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret


Resultat: Ifrågasätt

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Föredraget förutsätter en vag förståelse av ORM.
Fet orm (EF/Hibernate/cache). Micro-orm. (mappning av data och datatyper)
Att det är en översättning från RDb:ns mängdbaserade struktur till det imperativa språkets list-baserade; och tvärtom.

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl
* Typsäkerhet
* Höger-vänster
* Refaktorering

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Ökad komplexitet

Utsuddade gränser

Choke point

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl
Typsäkerhet
ändras inte så ofta det så när det väl är mappat
Höger-vänster
ändras ofta i början men tenderar att stabiliseras
Refaktorering
man kan bara automatrefaktorera namn och typer. strukturer är manuellt arbete

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

https://www.selfelected.com/the-tree-reasons-to-use-an-o-rm/
https://dapper-tutorial.net/dapper