Posts Tagged ‘orm’

A talk about pros and cons with O/RM

February 25th, 2023

These are my pages from my talk about pros and cons with “fat” O/RM today.
As zip.

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

https://selfelected.com/
https://ideas.selfelected.com/
https://github.com/LosManos

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret


Resultat: Ifrågasätt

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Föredraget förutsätter en vag förståelse av ORM.
Fet orm (EF/Hibernate/cache). Micro-orm. (mappning av data och datatyper)
Att det är en översättning från RDb:ns mängdbaserade struktur till det imperativa språkets list-baserade; och tvärtom.

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl
* Typsäkerhet
* Höger-vänster
* Refaktorering

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Ökad komplexitet

Utsuddade gränser

Choke point

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl
Typsäkerhet
ändras inte så ofta det så när det väl är mappat
Höger-vänster
ändras ofta i början men tenderar att stabiliseras
Refaktorering
man kan bara automatrefaktorera namn och typer. strukturer är manuellt arbete

# O/RM

myname@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

https://www.selfelected.com/the-tree-reasons-to-use-an-o-rm/
https://dapper-tutorial.net/dapper