Why using the disc icon as saving icon is considered good

Regardless whether skeumorphism is good or not; a diskette icon for saving is passé.
But there is no better.

We could use a mobile phone as icon for saving as we use a mobile phone for that. And anything else.
We could have a mobile phone as icon for everything. It would be easier to remember just one icon. It would save band width as it could be cached. Support calls would be easier as we could just answer “press the button with the mobile phone icon”.

 

Diskette icon with CC0 license

Diskette icon, CC0 license (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) (fromhttp://pixabay.com/en/floppy-disk-symbol-signs-symbols-24172/)

Tags: ,

One Response to “Why using the disc icon as saving icon is considered good”

  1. “bok” för läs och “penna” för skriva tycker jag är intuitiva synboler.

    I Emacs heter det find-file för att läsa in en fil. Det verkar många tycka är förvirrande.

    För mig är det nog inte så viktigt att symbolen eller namnet är intuitivt, huvudsaken är att de inte liknar någon annat i programmet. I emacs herer sök-funktionen search eller occur, lite beroende på vad man ska göra.

Leave a Reply