>The right solution is often the right

>This message will be repeated in english.

Den “rätta” lösningen, d.v.s. den som en habil programmerare helst vill göra, är ofta den riktiga. D.v.s. den som är snabbast, billigast och/eller bäst.

Jag har inga siffror eller ens halvobjektiva mätningar eller exempel utan bara en känsla efter att ha drömt mig tillbaka i projekt. Felaktigt användande av “Rätt” lösning skapar måttlig extra kostnad medan felaktig lösning kan bli hur dyrt som helst.
Förutom att bli billigare, rent kontomässigt, gör det programmeraren gladare med. Han får möjlighet att skriva trevligare kod och kanske t.o.m. testa en teori. Detta ger bättre kod.

The “right” solution, the one the programmer prefers, is often the correct one. The one that is cheapest, fastest and/or best.

I don’t have any numbers or even halv objective statistics to support my case but only a feeling after having thought back att earlier projects. Implementing too many “right” solutions adds marginally to the cost while using the wrong solution has no upper limit.
Besides being cheaper in the long run the programmer is also happier with being able to create nicer code and even test a new theory. This gives better code.

Leave a Reply