Posts Tagged ‘technical debt’

Bra kommentar om teknisk skuld

October 5th, 2015

Den hyggligt korta artikeln delar upp teknisk skuld i flera delar: programmeringsskuld
, designskuld, testskuld och  kunskapsskuld. Jag tycker det var lite onödigt komplicerat; men samtidigt upplever jag det gav en möjlighet att diskutera. T.ex. vet jag ett projekt som klarar sig bra på allt utom kunskapsskulden. I och med att uppdelningen gav mig möjlighet att prata om, just, kunskapsskulden utan att blanda in all annan teknisk skuld tyckte jag att jag fick fram det jag ville säga.

Sedan undrar jag om man skall räkna in de andra skulderna i teknisk skuld.

Vidare undrar jag om “skuld” är rätt ord eftersom det är något man, förhoppningsvis, kan amortera bort. En teknisk skuld kommer aldrig försvinna för när man kommer närmare målet ökar man bara sin ambitionsnivå.

Ursprunglig artikel.