Mina 2 presentationer på OpKoKO

Jag höll 2 presentationer på denna höstens OpKoKo, bägge 10-minuters blixtintro.  En var om Netduino och en om grafdatabaser i allmänhet och Neo4j i synnerhet.

Till Netduino-föreläsningen finns en presentation (det som ofta kallas “en powerpoint”) men till Neo4j inte.

Leave a Reply