>Dogfood and Kopain

>This message will be repeated in english.

“Eat you own dog food” är ett uttryck för att använda det man själv tillverkat. I mitt fall bestämde jag mig för att använda Kopain från den förste i år.
Det är en enkel editor med RTF-möjlighet och framför allt en hierarkisk meny på sidan. Helt enkelt en rip-off av KeyNote som jag använt i flera år.

När jag började använda Kopain hade den 2 kända buggar. När jag använt applikationen en dag hade jag hittat fem till. Plus att ett par av sakerna på feature-listan (någon som vet en översättning av “feature”?) hade eskalerat till buggar i och med att de störde användningen för mycket.

Varför bygger jag en ersättare till KeyNote? (i den mån den kan kallas ersättare då den inte kan en bråkdel så mycket)
För att jag vill. Och för att jag kan.
Men framför allt att den sparar på ett format jag inte gillar. Det sparade formatet måste vara lätt att läsa och läsbart med något annat än ursprungsapplikationen.

Är det någon som vet en editor/ordblandare jag kan integrera som sparar annat än RTF? Jag vill ha något som är mer lättläst och generellt typ HTML då RTFstandarden verkar vara ungefär “det som WordPad lämnar från sig”.

Jag är nu inne på den 17e användningsdagen av Kopain och jag har fortfarande två kända återskapningsbara buggar. Jag har kraschat applikationen en handfull gånger och den har en gång zappat 2 dagars noteringar. Jag är nöjd.

“Eat you own dog food” is an expression for using what you have created. In my case I started using Kopain from the first day this year.
It is a simple editor with RTF possibility and above all an hierarchical menu to sort the notes. Simply put a rip off of KeyNote which I have been using for several years.

When I started using Kopain it had 2 known bugs. When I had used the application for a day five more had surfaced. Plus two things on my feature list had escalated to Bug status since they had to big an impact on the usability.

Then why did I build a replacement to KeyNote? (if it can be called a replacement at all since it contains a fraction of the functionality)
Because I want. And because I can.
But above all that is saves in a format more easily read. The saved format must require the original application to read.

Is there someone who knows of an editor with formatting capabilities I can integrate instead of the RTF thing I have today? I must be able to save in a more open and easily read format like HTML since the specification for RTF seems to be “whatever WordPad spits out”.

I am now on my 17th day of eating. I still have 2 recreatable bugs. I have crasched a handfull of times. I have lost 2 days of work. All summed I am satisfied.

Leave a Reply