>Do not start on A

>This message will be repeated in english.

När jag listar kontakter i min nalle börjar den alltid längst upp, på A. Varför inte börja i mitten?

Dessutom är det mer troligt är att jag vill fortsätta där jag var senast, men det är en annan femma.

When I open Contacts in my phone it starts at A. Why not start in the middle?

Then… I probably want to continue where I let off the last time. But that is the source of another posting.

Leave a Reply