>Difference between free and open source

>This message will be repeated in english.

Free source är en etisk ståndpunkt. Open source är en pragmatisk.

Free source grundar sig på att allting du inte vet vad det är på din dator har du ingen kontroll över. Och för att ha kontroll över din data måste hela processen vara transparent; BIOS-OS-GUI-applikationer.

Open source grundar sig på att öppet är bra men att vår västerländska ekonomi inte är byggd för öppenhet. Alltså måste man ta avsteg från den perfekta vägen för att få fler användare.

Free source is an ethical viewpoint. Open source is a pragmatic.

Free source is based on that what you do not know about, you have no control over. And to have control over your data the whole process has to be transparent; BIOS-OS-GUI-applications.

Open source is based on open-is-good but that our western economy is not built on openess. Not ready. Therefore a different path than the perfect is used to allow more users into the community.

Leave a Reply